- ZESPÓŁ -

Pracownicy zakładu posiadają duże doświadczenie w pracach geodezyjno-kartograficznych. Jesteśmy przygotowani do profesjonalnej obsługi klienta od momentu rozpoczęcia procedur urzędniczych do zakończenia procesu budowlanego dzięki doświadczeniu, rzetelności i fachowości - 4 zespołów terenowych. 14 inżynierów i techników jest każdego dnia do Państwa dyspozycji. Terenowe zespoły geodezyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy (stacje pomiarowe, teodolity, niwelatory i komputery), pozwala to na szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń na najwyższym poziomie.


Zarząd
RYSZARD  BELKA
geodeta uprawniony
właściciel firmy
Szef


Pracownicy  terenowi


Piter PIOTR  WOJCIECHOWSKI
inż. geodeta
stanowisko: wykonawca
PAWEŁ  SENICKI
technik geodeta
stanowisko: wykonawca


Wojak ROMAN  KOZŁOWSKI
technik geodeta
stanowisko: obserwator-pomiarowy
KRZYSZTOF  BRONIEWICZ
technik geodeta
stanowisko: obserwator-pomiarowy
Bronek (Czarls)


RAFAŁ  KURPIEL
technik geodeta
stanowisko: obserwator-pomiarowy


Pracownicy  kameralni
DANUTA  BIEŃ
mgr inż. geodezji i kartografii


Emi EMILIA  GRYGIEL
mgr inż. geodezji i kartografii
MAGDALENA  GŁUCH
mgr inż. geodezji i kartografii
Mad


DOMINIKA  WIELICZKO
mgr inż. geodezji i kartografii